: 	-  <   ,     >

,

English Deutsch

2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011  
19-09-2016 .:.
 

http://dosaaf.gov.by/img/151/avtomodkol_112x0.jpg 16-19 . 4 38 4 .

4 .

: 1 ; 2 ; 3 ; 4 .

:

F 2, 11 . 1 , ; 2 , ; 3 , ..

5, 10 . 1 , ; 2 , , .; 3 , , ..

E 2, 8 . 1 , ; 2 , .; 3 , .

E 1, 9 . 1 , ; 2 , ; 3 , ..
. 2004-2021