: 	-  <   ,     >

,

English Deutsch

2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011  
07-09-2017 .:. 9
 

http://dosaaf.gov.by/img/151/karolino_112x0.jpg . . . . .

 »...

04-09-2017 .:. 12
 

http://dosaaf.gov.by/img/151/klpar_112x0.jpg 25 31 . () , 104 45 22 .

 »...

02-09-2017 .:. л
 

http://dosaaf.gov.by/img/151/560_1_112x0.jpg26 81 . , , , , .

 »...

01-09-2017 .:. ܻ
 

http://dosaaf.gov.by/img/151/ja-voditel2_112x0.jpg , .

 »...

: 1 2 3. 2004-2021